Uitleg animatie

Succesfactoren bij een uitleganimatie laten maken. We kunnen een 30 seconden, 60 seconden of een nog langere animatievideo voor je maken.

Een écht transparante samenwerking

Bij ons geen twijfel of vraagtekens. Wij maken onze beloftes waar en houden ons aan gemaakte afspraken.

Gaan jullie de uitdaging met ons aan? Dan staat ons team van AnimationMaken specialisten direct voor JOU klaar.

Disciplinaire teams

Als wij ons over jouw animatie-video mogen buigen, krijg je een eigen team van specialisten toebedeeld. Elke specialist bekijkt de opgave/opdracht vanuit zijn/haar vakgebied.

Op deze manier komen we tot de kern en halen we het meeste uit alle projecten. Jullie worden gestimuleerd om het beste resultaat te bereiken.

1. Intake met onze videomarketeers

Samen bespreken we jouw wensen en delen onze expertise.

2. Script schrijven / verhaallijn uitwerken

Wij schrijven een script dat aanslaat bij je doelgroep.

3. Productie door onze professionals

Onze professionals produceren jouw video.

4. Feedack verwerken

Wij verwerken je feedback en nemen de laatste details door.

5. Verspreiding van de video

De video is af en wordt online gezet of intern verspreid.

6. Resultaten checken

Wij helpen je met het optimaliseren van de video resultaten.

Succesfactoren bij videomarketing

Een succesvolle uitleganimatie in zes stappen

Bij Animationmaken weten we precies hoe we jouw video maximaal kunnen laten scoren. Geïnteresseerd in een samenwerking? Onze adviseurs denken graag met je mee!

ANIMATIONMAKEN.

De uitleganimatie

​De wereld van internet marketing staat letterlijk bol van de ingewikkelde termen en dan ook nog eens geregeld in het Engels. Dat maakt het begrijpen van een boodschap voor de leek, de goedwillende amateur en zelfs de professional maar al te vaak een kwestie van: waar hebben ze het in godsnaam over?
Op zich maakt het niet zo veel verschil hoe de boodschap aangeboden wordt, je wilt gewoon dat je vrijwel meteen begrijpt wat er bedoeld wordt, of met andere woorden dat het duidelijk is wat men probeert uit te leggen.
In lange teksten kan dat voor veel mensen een onoverkomelijke barrière vormen, maar wordt het een stuk gemakkelijker als de boodschap in woord en beeld weergegeven wordt. Indien men via een animatieboodschap probeert iets over een product of dienstverlening uit te leggen, noemt men dat dan ook een uitleganimatie. Hoe kun je een dergelijke uitleganimatie beter beginnen dan deze manier van communicatie exact te benoemen wat het is?
Simpel toch?

Nou, zo simpel is het natuurlijk ook weer niet. Er gaat wel wat werk in zitten, voordat er een eindproduct ligt dat online kan gaan en voor de cliënt resultaten moet bereiken, die misschien op andere manieren niet bereikt zouden worden. Hoe wij van AnimationMaken.nl dat aanpakken, gaan we hier uitleggen.

De uitleganimatie: het uitleggen

Zoals we in de inleiding al kort aangestipt hebben, begint elke uitleganimatie met datgene wat we willen uitleggen. Op dat op een zo goed mogelijke manier te doen, kunnen we het beste een stapje terug doen: wat verstaan we precies onder uitleggen?
In principe heeft iedereen wel een idee wat dat betekent, maar door middel van de verschillende definities en synoniemen wordt extra duidelijk wat we allemaal mogelijk kunnen en willen bereiken met een uitleganimatievideo.
Uitleggen is afleiden, duiden of beduiden, begrijpen, construeren, duidelijk maken, expliceren, helder maken, interpreteren, ontvouwen, ophelderen, opklaren, opvatten, spellen, toelichten en uit de doeken doen. (Bron: mijnwoordenboek.nl)

De oplettende klant zal in deze opsomming twee richtingen ontdekken: de gever van de uitleg en de ontvanger van de uitleg.
• Uitleg geven doen we door iets te construeren, duidelijk te maken, te expliceren en op te helderen.
• Uitleg ontvangen gebeurt via begrijpen, interpreteren en afleiden.

In een goede uitleganimatie is het de bedoeling dat deze beide categorieën naadloos op elkaar aansluiten. Dat wil zeggen dat de boodschap die de klant uit wil dragen op dezelfde manier door de lezer of bezoeker op wordt genomen. Praktisch gezien staat inmiddels vast dat dit eigenlijk maar zelden het geval is en vaak de aanleiding vormt tot allerlei misverstanden. De daaropvolgende vraag is bij wie precies de schuld ligt.
Deze vraag is voor de makers van een uitleganimatie van groot belang om te gebruiken als feedback of terugkoppeling. Op die manier kan de animatievideo immers aangepast worden om tot een groter aansluitingspercentage te komen. Volledige overeenkomst van verzenden en ontvangen van een boodschap is helaas een illusie, omdat mensen nu eenmaal van elkaar verschillen. Dit houdt in dat iedereen op basis van niet alleen karakter, maar ook andere achtergronden en ideeën boodschappen versturen en ontvangen.

We zeiden toch al dat het niet zo simpel is!

De uitleganimatie: de animatievideo of animation

Indien een cliënt bij ons aankomt voor het maken van een uitleganimatie gaan we meteen met hem of haar aan de slag.
Grofweg kunnen we uitleganimaties in twee groepen indelen, hoewel beiden producten genoemd worden.

• Product als tastbaar goed
In principe zijn dit alle dingen die we in principe in onze handen kunnen houden, of tenminste kunnen aanraken.

• Product als dienst of dienstverlening
Meestal komt deze categorie neer op een of andere vorm van informatie, iets waar we mee gediend zijn, een wetenschap waarmee ons leven verbeterd kan worden.

De eerste stap is dus het vaststellen wat de klant wil aanbieden en in wat voor boodschap dat gegoten moet worden. We noemen dat het script.
Hierbij is het van groot belang dat dit duidelijk en eenduidig gebeurt. Er moet zo min mogelijk twijfel zijn over wat er aangeboden wordt om zo mogelijk elke vorm van misverstand te voorkomen. Deze vorm van helderheid moet in de uitleganimatie tot uiting komen.

De volgende stap in het maken van een animatievideo is te bepalen in wat voor omgeving we de video willen laten afspelen. We noemen dat het scenario.
Indien de klant een tastbaar goed aan te bieden product heeft, dan zal de video zich afspelen in een omgeving waar dat product optimaal tot leven komt. Het kan natuurlijk ook dat we juist het tegenovergestelde doen en laten zien dat het product een positieve invloed heeft in situaties waar het normaal niet voorkomt.
In principe geldt bij producten als dienst hetzelfde, hoewel we hier uitgaan van een scenario waar deze dienst speciaal voor bedoeld is. Je legt immers geen belastingvragen ui met een filmpje in een bioscoop, hoewel er met fantasie veel mogelijk is. In deze komen we echter terug op de eerder gestelde voorwaarde: klant en bezoeker moeten hetzelfde idee hebben over wat er precies uitgelegd wordt.

De productie van een uitleganimatie

Indien we met de klant bezig zijn geweest over script en scenario gaan wij aan de slag en doen dat ten eerste met het maken van een storyboard. Dit zijn een aantal schetsen die de kern vormen van het videoverhaal.
Uiteraard moeten deze kernpunten begeleid worden door een begeleidende tekst. Dit noemen we een voice-over.
Aan de hand van schetsen en stem gaan we met de computer aan de slag en verbinden in principe de schetsen met elkaar tot er een vloeiend geheel ontstaat: de uitleganimatie is geboren. De voice-overteksten worden vervolgens op de correcte plek ingesproken en indien gevraagd wordt het geheel begeleid door achtergrondmuziek.

Het is niet de bedoeling dat deze productielijn geheel en al door onze specialisten wordt gedaan. Wij zetten slechts de wensen en voorwaarden van de cliënt om in beeld en geluid, waarbij na elke stap met diezelfde klant wordt kortgesloten wat hij of zij daarvan vindt. Deze voortdurende feedback is van levensbelang om die uitleganimatievideo te maken die de klant voor ogen staat.

Activatie van de uitleganimatie

Nadat iedereen geheel en al tevreden is met de uitleganimatie helpen we de cliënt met het online krijgen van deze animation. Het is tenslotte wel de bedoeling dat bezoekers de video ook te zien krijgen en geïnformeerd worden over wat er verder mee te doen. Daarnaast zorgen we ook nog voor de feedback van de reacties zelf, zodat de klant te weten komt hoe vaak zijn uitleganimatie bezocht wordt.

Zoek op het trefwoord